Tài liệu học tập

Tài liệu giáo trình học, ôn luyện IC3 (Full)

Vào lúc:   05/07/2017, Lượt xem: 1310

Giáo trình ôn luyện IC3 bản GS4. Hy vọng với những tài liệu này với sự chăm chỉ học tập của những cá nhân quan tâm tới chương trình đào tạo IC3, chúng ta sẽ thi đạt chứng chỉ tin học quốc tế IC3 - GS4:

- Tài liệu luyện thi - Link download
- Tài liệu học tập:
+ Module 1: Máy tính căn bản: Link download
+ Module 2: Cuộc sống trực tuyến: Link download
+ Module 3: Các ứng dụng chủ chốt: Link download