Tin tức mới

  • TTC EDU. PHÁT ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VÙNG HẠN, MẶN.
  • Học sinh Tân Phú đạt thành tích cao trong các cuộc thi
  • Trường Tân Phú tổ chức chuyên đề Phương pháp học tập và ghi nhớ hiệu quả
  • Họp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3
  • Trường Tân Phú tổ chức hướng nghiệp lần 2 năm 2016
  • Sơ kết Học kỳ 1 – Năm học 2015-2016
  • Họp CMHS Sơ kết Học kỳ 1- Năm học 2015-2016
  • Kỹ năng định hướng muc tiêu cuộc đời
Tiện ích